HenriYritysten digitalisoituminen on alkanut. Digitalisaatio on läsnä kaikkialla ja se vaikuttaa erityisesti yritysten liiketoimintamalleihin, prosesseihin ja jopa työkulttuuriin. Myös kaikkien toimialojen asiakkaiden odotukset palveluiden ja tuotteiden saatavuudesta ja käytettävyydestä ovat muuttuneet digitalisaation myötä. Asiakkaat odottavat yhä helpompaa, nopeampaa ja selkeämpää asiointia yrityksen kanssa. Selviääkö yrityksesi digitalisaation murroksesta?

Lue lisää


Virtuaaliassistentti ja etäassistentti ovat uusia ammattinimikkeitä työntekijälle, joka työskentelee etänä omasta toimipisteestä käsin ja suorittaa hänelle annettuja tehtäviä etänä tietotekniikkaa hyödyntäen. Virtuaaliassistentin pääasiallinen työ on avustaa asiakasyrityksiä erilaisissa rutiinitehtävissä. Erityisesti tiimit, projektiryhmät ja yrityksen johtohenkilöt hyötyvät virtuaaliassistentin käytöstä delegoimalla ydinosaamisen ulkopuolisia tehtäviä pois ja vapauttavat siten itselleen enemmän aikaa omaan ydinosaamiseen.

Lue lisää


Suomen yrittäjien teettämän kyselytutkimuksen mukaan 10 prosenttia yrittäjistä ei pidä kesälomaa lainkaan ja jopa 19 prosenttia tyytyy vain viikon mittaiseen lomaan. Vain kolmannes vastanneista pystyi nauttimaan kesälomasta kahdesta neljään viikkoa. Onko yrittäjyys ja kunnon lomailu mahdoton yhtälö? Etäassistentti tuo vapautta yrittäjän kesään.

Lue lisää


Delegoi tiedonhankinta assistentillesi

Kuluuko sinulla tunteja omaa aikaasi valmistavien tutkimusten tekemisessä tai yhteystietojen etsimisessä? Haluaisitko tutkia yrityksen markkinaa, mutta sille ei tunnu löytyvän sopivaa hetkeä? Tiedonhankinta on yksi aikaavievimmistä tehtävistä yrityksissä ja siksi se onkin yksi parhaista tehtävistä ulkoistaa henkilökohtaiselle assistentille.

Lue lisää


Mitä yrityksen kannattaa ulkoistaa?

Yrityksen ulkoistamisen suunnittelua kannattaa lähestyä systemaattisin keinoin. Jokaisessa elinkaaren vaiheessa yrityksen tulisi tehostaa toimintaansa ja etsiä uusia luovia ratkaisuja. Analyysi ulkoistamisen tarpeista kannattaa aloittaa yrityksen ydintoiminnan hahmottamisesta ja strategisten tavoitteiden päivittämisestä.

Lue lisää


Etätyön hyödyt yritykselle

Etätyön hyödyntäminen on monissa yrityksissä vasta lasten kengissä. Nykyinen IT-osaaminen suomalaisissa työpajoissa kuitenkin mahdollistaa hyvin tehokkaita etätyön muotoja. Etätyön avulla yritys voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, parantaa työntekijöiden tuotavuutta ja saada käyttöönsä eksperttitason osaamista. Lisäksi etätyö on poikkeuksetta ekologisempi valinta. Pureutukaamme tarkemmin etätyön hyötyihin.

Lue lisää


Monet ihmiset ovat taitavampia kuntoilun välttämisessä kuin kuntoilussa itsessään. Vaikka halua kuntoiluun olisi, heidän on äkkiseltään helppo keksiä syitä, jotka siirtävät kuntoilun tehtävälistan häntäpäähän. Usein ihmiset ostavat kuntosalikortteja tai sitoutuvat valmennukseen, joka opettaa tai pakottaa heidät kuntoilemaan. Joskus tämä toimiikin. Usein kuntoilun välttämisen taustalla on kuitenkin syvällisempiä syitä. Onneksi useimmat niistä ovat ratkaistavissa pienen pohdinnan avulla.

Lue lisää


Näin koulutat itseäsi ilmaiseksi

Perinteinen koulutusjärjestelmä edellyttää lomakkeita, hakuprosesseja, lupia, läsnäoloja ja lukukausimaksuja. Kaikki tämä tähtää tutkintojen suorittamiseen ja vaatii suurta sitoutumista. Tämän takia kaikilla ei ole mahdollisuutta tai aikaa opiskella sellaisia teemoja, joista he ovat aidosti kiinnostuneita. Vaikka jotain opiskeluja olisikin takana, kiinnostus uusiin taitoihin, tieteisiin tai kieliin voi herätä yhtäkkiä. Internetistä kuitenkin löytyy lukuisia ilmaisia ja laadukkaita itseopiskelumateriaaleja. Tarjolla on lukuisia kansainvälisiä palveluita, jotka tarjoavat akateemista ja ammatillista opetusta.

Lue lisää


Kun yrittäjänä on jo toiminut jonkun aikaa ja yrittäjyyden alkuhuuma on muuttunut arkiseksi pakertamiseksi, motivaatio voi olla koetuksella. Yrittäjänä toimiminen tarjoaa monia hyötyjä ja etuja, mutta vakaakupin toisella puolella koetellaan tahtoa ja lujuutta. Et ole yrityksen omistajana ja johtajana pelkästään vastuussa itsestäsi, vaan myös eri töihin ja ihmisiin liittyvistä kokonaisuuksista. Pidä itsesi motivoituneena seuraavien ohjeiden avulla.

Lue lisää