Etätyön hyödyt yritykselle

Etätyön hyödyntäminen on monissa yrityksissä vasta lasten kengissä. Nykyinen IT-osaaminen suomalaisissa työpajoissa kuitenkin mahdollistaa hyvin tehokkaita etätyön muotoja. Etätyön avulla yritys voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, parantaa työntekijöiden tuotavuutta ja saada käyttöönsä eksperttitason osaamista. Lisäksi etätyö on poikkeuksetta ekologisempi valinta. Pureutukaamme tarkemmin etätyön hyötyihin.

etätyö

Kustannussäästöt

Etätyön tarjoaja säästää välittömästi toimitilakuluissa ja matkakorvausten hyvityksissä työntekijöiden työskennellessä kotoaan käsin. Etätyöntekijät ovat myös vähemmän sairaana, koska eivät altistu esimerkiksi toimistolla riehuville flunssaepidemioille. Kustannussäästöjä muodostuu myös silloin, kun työntekijä voi hyödyntää omia henkilökohtaisia välineitään työnteossa, eikä työnantajan tarvitse erikseen kustantaa niitä.

Työntekijöiden tuottavuus

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että etätyöskentely on tehokkaampaa työskentelyä yksilötasolla. Etätyön tehokkuus kasvaa erityisesti työtehtävissä, jotka ovat helppoja suorittaa tai luonteeltaan yksinkertaisia. Kotona on vähemmän häiriötekijöitä, kuin toimistossa. Työntekijät saavat tehtäviä enemmän tehtyä ja ovat vähemmän stressaantuneita. Myös asiantuntijatyöhön saa lisää tehoa etätyömallista. Esimerkiksi koodarit ja suunnittelijat tarvitsevat luovuus- ja ajattelutyöhönsä pitkiä keskittymisjaksoja. Äkilliset keskeytykset ja sosiaalinen ympäristö häiritsevät intensiivisen työn edistymistä ja heikentävät tuottavuutta.

Ekspertit saatavilla

Kun yritys etsii alan taitavimpia työntekijöitä tai huippuosaamista, työntekijöiden maantieteellinen sijainti voi tulla ongelmaksi. Oman alueen työmarkkinoilta ei välttämättä löydy niitä alan kärkitekijöitä, joita yritys tarvitsee. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen ratkaisee tämän ongelman ja päästää yrityksen käsiksi maailman parhaimpiin osaajiin riippumatta heidän asuinpaikastaan.

handshake

Vahvistaa luottamusta johdon ja työntekijän välillä

Työntekijälle annettu mahdollisuus työskennellä missä vain on suuri luottamuksen ja arvostuksen osoitus. Työntekijä saa mahdollisuuden toteuttaa tehtävänsä haluamallaan tavalla ja etätyö suo joustavamman työn järjestelyn. Esimerkiksi perheellisen työntekijän elämän helpottuu huomattavasti ja tämä motivoi parempiin työsuorituksiin.

Modernisoi liiketoimintaa

Etätyö ja sen johtaminen vaativat ajanmukaisia digitaalisia työkaluja. Näihin työkaluihin tutustuminen ja uusien menetelmien oppiminen antavat ennen kaikkea valmiudet etätyöhön, mutta lisäksi myös uutta perspektiiviä yrityksen nykyisen toiminnan arviointiin. Tutustuminen uusiin ohjelmistoihin ja palveluihin tuo ideoita yrityksen nykyisen tiimin hallintaan ja kehittämiseen.

Ekologinen valinta

Kaiken kukkuraksi etätyö on vielä ekologista! Työntekijän hiilijalanjälki liikkuvuuden vähenemisen takia pienenee. Uusien työvaatteiden tarvekin on pienempi.