Virtuaaliassistentti on liiketoiminnan tehostaja

Virtuaaliassistentti ja etäassistentti ovat uusia ammattinimikkeitä työntekijälle, joka työskentelee etänä omasta toimipisteestä käsin ja suorittaa hänelle annettuja tehtäviä etänä tietotekniikkaa hyödyntäen. Virtuaaliassistentin pääasiallinen työ on avustaa asiakasyrityksiä erilaisissa rutiinitehtävissä. Erityisesti tiimit, projektiryhmät ja yrityksen johtohenkilöt hyötyvät virtuaaliassistentin käytöstä delegoimalla ydinosaamisen ulkopuolisia tehtäviä pois ja vapauttavat siten itselleen enemmän aikaa omaan ydinosaamiseen.

virtuaaliassistentti

Ketä virtuaaliassistentit oikein ovat?

Virtuaaliassistentin palveluja voi teoriassa tarjota kuka tahansa, jolla on tietokone ja Internet. Siksi assistenttityön ja palvelukokemuksen laatu voi vaihdella hyvinkin paljon toimijasta riippuen. MyAgentissa tarjoamme korkeasti koulutettuja suomalaisia assistentteja, joilla on korkeakoulututkinto, kokemusta tiimityöstä ja vahva tietotekniikan osaaminen yritystoiminnan kannalta relevanttien sovellusten käytössä.

Virtuaaliassistentin tyypilliset tehtävät

Tyypillisimpiä virtuaaliassistentin tehtäviä ovat erilaiset tiedonhaku- ja selvitystyöt, raporttien puhtaaksikirjoitus, presentaatioiden laatiminen, markkinatutkimukset, asiakaslistojen luonti ja asiakaskontaktointi. Myös erilaiset ajanvaraukset ja järjestämistehtävät onnistuvat etäassistentin avulla. Assistentin on mahdollista suorittaa myös online-ostoja asiakkaan puolesta. Aika lailla mielikuvitus on rajana, koska nykyteknologia antaa niin hyvät edellytykset toteuttaa asioita etätyön avulla ja siten helpottaa yrittäjän päivittäistä taakkaa.

Etätyön johtaminen ja valvonta

Virtuaaliassistentit eroavat perinteisistä työntekijöistä ja vuokratyöntekijöistä siten, että he tai heitä välittävät yritykset määrittävät itsenäisesti palkkiotason, toimintatavat, säännöt ja työajat. Virtuaaliassistentit toimivat palveluntarjoavan yrityksen alaisina, jolloin asiakasyritys ei joudu maksamaan tai näkemään vaivaa lakisääteisten ilmoituksien, verotuksen tai työnantajamaksujen kanssa. Palveluntarjoava yritys hoitaa kaiken heidän puolestaan. Etätyöntekijä pitää itse kirjaa työtunneistaan ja välittää työtehtävien suoritukset ja käytettyjen työtuntien määrän työn tilaajalle. Tämä säästää asiakkaalta rutkasti aikaa sekä vaivaa ja hän pysyy aina ajan tasalla.

Virtuaaliassistentti toimii luottamuksellisesti

Tärkeintä virtuaaliassistenttia valittaessa on luottamus valitusta työntekijästä. Virtuaaliassistentti käsittelee yrityksen luottamuksellista tietoa ja siksipä suhde virtuaaliassistentin ja työn tilaajan välillä tulee olla hyvin henkilökohtainen. Yhteistyö kehittyykin usein pitkäaikaiseksi suhteeksi, jossa kulkee paljon tärkeää ja salaista tietoa. Tästä syystä virtuaaliassistentin valinnassa kannattaa välttää anonyymeja toimijoita ja turvautua sellaisiin palveluihin, joissa arvostetaan salassapitoa ja työntekijä sekä palveluntarjoava yritys toimivat asiakkaan suuntaan läpinäkyvästi.

Virtuaaliassistentti on yrityksen kustannustehokkain työntekijä

Perinteisen kokopäiväisen läsnätyöntekijän tehokasta työaikaa on vain vajaa kolmasosa työpäivästä. Virtuaaliassistentti veloittaa vain tehokkaista, oikeisiin työtehtäviin käytetyistä työtunneista. Tarkan tehtävälistan ja työsuunnitelman avulla yritys voi optimoida etätyöntekijän tuottavuushyödyt ja saavuttaa huikeita kustannussäästöjä. Työstä maksetaan vain kun sitä tehdään.