Virtuaalityön etuja

Virtuaalityöskentely eli tuttavammin etätyö alkoi yleistyä maailmalla erityisesti 1990-luvun loppupuolella ja on nykyään arkipäivää moderneissa tietoyhteiskunnissa. Suomalaiset yritykset ovat kuitenkin olleet varovaisia virtuaalityön käyttöönotossa vaikka erityisesti asiantuntijatyön ei enää tarvitse olla sidoksissa tiettyyn paikkaan. Uudistumisen pelko jarruttaa siten edelleen monia suomalaisyrityksiä nykyaikaisten toimintatapojen omaksumisessa. Etänä suoritettavassa työssä on lukuisia etuja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi mutta joihin olisi syytä perehtyä tarkemmin. Kokosimme virtuaaliassistenttiemme kanssa yhteenvetoa näistä eduista.

virtuaalityö

Kustannussäästöt ja toiminnan modernisointi

Etätyön kautta on mahdollista saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Suurimmat säästöt syntyvät alentuneissa toimitila- ja matkakuluissa. Myös tarve toimistokohtaisille laitehankinnoille pienenee, sillä työntekijät voivat käyttää yrityksen työalustoja verkon yli omalla tutulla älylaitteella. Samalla yritys voi uusia järjestelmiään, työtapojaan ja liiketoimintaansa vastaamaan entistä vahvemmin digitalisaation kehityskulkua.

Toimitiloihin liittyvät ongelmat pienenevät tai poistuvat kokonaan

Monet työntekijät joutuvat edelleen kärsimään erityisesti 2000-luvun alussa muodissa olleista meluisista avokonttoreista tai ahtaista työhuoneista. Erityisesti avokonttoreissa työskentelevien on todettu lukuisissa tutkimuksissa kärsivän melusta, yksityisyyden puutteesta, keskittymisongelmista ja stressistä. Pahimpia häiriötekijöitä on puhe, koska aivomme rekisteröivät automaattisesti ympäröiviä ääniä. Vallitsevan säästötrendin mukaan yritykset siirtyvät kuitenkin edelleen yhä ahtaampiin toimitiloihin. Siirtymällä etätyöskentelyyn työntekijät voisivat työskennellä heille soveltuvimmassa rauhallisessa ympäristössä. Monissa organisaatioiden sisäisissä tutkimuksissa on myös osoitettu, että kotona työskentely vähentää stressitasoja ja lisää tuottavuutta. Etätyöntekijät eivät myöskään näin altistu koko työpaikkaa ravisteleville flunssaepidemioille.

Riippuvuus maantieteellisestä sijainnista vähenee

Virtuaalityöskentelyä hyödyntämällä yritys voi hankkia parhaat osaajat maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Suomi on esimerkki harvaan asustusta maasta, jossa on useita yliopistokaupunkeja. Monet työpaikat keskittyvät kuitenkin luonnollisesti kasvukeskuksiin ja erityisesti pk-seudulle. Etätyöskentelyn kautta yritys voi saada joukkoonsa joustavasti osaajia mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa. Kaikilla ei ole kuitenkaan elämätilanteesta johtuen aina mahdollisuutta muuttaa työn perässä. Tarjoamalla joustavia työskentelymahdollisuuksia yritys osoittaa luottavansa työntekijöihinsä ja huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Erityisesti perheellisille työntekijöille etätyömahdollisuus helpottaa arkea. Samalla yritys luo mahdollisuuksia ammattilasten työllistymiselle ympäri maata asuinpaikasta riippumatta. Tämä tuo mukanaan siten myös mittavia aluetaloudellisia hyötyjä!

Ajansäästö

Suomalaiset käyttävät työmatkaansa keskimäärin noin 45 minuuttia päivässä. Kuukausi- ja vuositasolla ajateltuna yrityksen työntekijät säästävät siis huomattavasti aikaa, vaivaa ja rahaa etätyön avulla. Virtuaalitapaamiset säästävät huomattavasti myös tiimin kokouksiin käyttämää aikaa.

Ekologisuus

Virtuaalityö on erittäin ekologista! Etätyöskentelyn avulla voidaan vähentää huomattavasti erityisesti työntekijöiden päivittäisestä liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Selvityksen mukaan hiilidioksidipäästöt vähenisivät noin 37 500 tonnia, mikäli 215 000 henkilöautolla työmatkansa kulkevaa suomalaista tekisi etätyötä edes yhden päivän viikossa. Etätyön ekologisuus ilmenee myös muun muassa vähentyneinä työvaatetarpeina.