Ylityöllistetyt johtajat ja tiimit eivät ole tuottavia

Suomessa käydään paljon julkista keskustelua työajan pidentämisestä. Työntekijöille kaavaillaan vuosityöajan pidennyksiä ja johtajilta vaaditaan entistä pidempää päivää. Samaan aikaan työuupumus on kasvussa. Esimerkiksi korkeakoulutetuista lähes 60% kokee lähestyvänsä ainakin ajoittain vakavaa työuupumusta (Ekonomi-lehti 21.10.2015). Lisää töitä pitäisi kuitenkin tehdä. Kuulostaa hankalalta yhtälöltä.

stressi

Työtä riittää mutta kenelle?

Monissa organisaatioissa on tilanne, jossa entistä pienempi joukko tekee entistä useamman henkilön tehtävät. Selvityksen mukaan esimerkiksi toimitusjohtajat tekevät pisimmillään yli 80-tuntista työviikkoa. Lukuisat YT:t ja tukitehtäviin liittyvät irtisanomiset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa myös yksittäiseltä rivityöntekijältä ja tiimiltä vaaditaan entistä enemmän. Lisääntynyt työmäärä ja puuduttavien rutiinitöiden lisääntyminen tuntuu usein kohtuuttomalta ja saattaa johtaa tylsistymiseen ja lopulta työuupumukseen, kertoo myös tuore uutinen. Työn tuottavuuden kasvattamiseksi esitetään toistuvasti kuitenkin olemassa olevien työntekijöiden työajan lisäämistä. Työtehoseuran tutkimuksen mukaan toimihenkilöiden työajasta kuluu kuitenkin keskeytyksiin jopa neljäsosa, joten työajan pidentäminen ei automaattisesti johda olennaiseen eli tehokkaan työajan lisääntymiseen. Myös Työterveyslaitos on julkaissut kriittisiä arvioita työajan lisäämisen ja tuottavuuden välillä.

Kun yrityksissä painetaan entistä pidempää päivää ja yksittäiseltä työntekijältä odotetaan entistä enemmän tulosta, on meillä samaan aikaan Suomessa satoja tuhansia työttömiä ja korkeakouluista valmistuu motivoituneita nuoria asiantuntijoita suoraan kortistoon. Jokin ei täsmää.

Työn tekemisen laatu ratkaisee, ei määrä

Puhuttaessa jatkuvaa mantraa työn tekemisen määrästä tulisi siis kiinnittää huomiota enneminkin työn tekemisen laatuun. Olisiko mahdollista saada aikaan enemmän järkevämmällä ajankäytöllä? Tämä on mahdollista, sillä uupunut työntekijä ei ole tuottavimmillaan. Yksitoikkoisten rutiinitehtävien lisääminen muiden tehtävien päälle ei varmasti lisää motivaatiota. Kun lisätään mukaan jatkuva kiire ja keskeytykset hälyisissä avokonttoreissa on soppa valmis. Työtä tehdään ajallisesti entistä enemmän mutta silti ei saada aikaan niin paljon kuin pitäisi ja tyytymättömyys kasvaa. Keskustelussa on unohtunut täysin se, että merkityksellistä ei ole työn tekemisen määrä vaan työn tekemisen laatu. Motivoitunut työntekijä ja johtaja tekee varmasti työnsä paremmin kuin loppuun ajettu kollegansa.

Mikä ratkaisuksi?

Monilla yrittäjillä ja organisaatioilla on mentaliteetti, että hommat pusketaan itse väkisin omalla porukalla vaikka läpi sen kuuluisan harmaan kiven. Tuki- ja rutiinitöistä saatetaan karsia muiden näennäisesti tuottavampien tehtävien kustannuksella. Totuus iskee usein kuitenkin vasten kasvoja – jonkunhan nekin hommat on kuitenkin tehtävä.

Maailmalla tuki- ja rutiinitehtävien ulkoistaminen on arkipäivää. Ajasta ja paikasta riippumattomat etäassistentit auttavat organisaatioita, johtajia ja tiimejä työtaakan kanssa. Työn laatu paranee, kun organisaation jäsenet voivat keskittyä ydinosaamiseensa ilman painostavaa kiirettä. Lisäksi työn tuottavuus kasvaa, koska motivoitunut työntekijä saa enemmän aikaan ja taustalla avustava etäassistenttiyritys tiimeineen työstää asiakkaansa tukitoimia, projekteja ja selvityksiä eteenpäin.

Me MyAgentilla olemme saaneet ylpeänä seurata, kuinka motivoituneet, moderneihin työskentelytapoihin ja digitaalisuuteen kasvaneet korkeakouluopiskelijat ja hiljattain valmistuneet osaajat ovat yhdessä auttaneet asiakkaitamme kohti entistä parempia tuloksia. Työ ja osaaminen kohtaavat upealla tavalla.