TyötehokkuusTyönteon uusi toimintaympäristö

Vuosikymmenten aikana meille on iskostunut käsitys ja normit toimintatavoista, joiden mukaan työskentelemme. Työntekoa ovat ohjanneet erilaiset työpaikan sisäiset säännöt ja valvonta. Kellokortit, laitekeskeisyys ja työskentely tiukasti konttoritilojen sisällä omalla merkatulla työpisteellä ovat edelleen arkipäivää monissa yrityksissä. Vaikka erityisesti toimisto- ja asiantuntija-alan työskentelytapoihin on tarjolla joustavampia ratkaisuja, uudistamisen ja muutoksen pelko ohjaavat edelleen voimakkaasti organisaatioiden päätöksentekoa.

Lue lisää


Virtuaaliassistentti ja etäassistentti ovat uusia ammattinimikkeitä työntekijälle, joka työskentelee etänä omasta toimipisteestä käsin ja suorittaa hänelle annettuja tehtäviä etänä tietotekniikkaa hyödyntäen. Virtuaaliassistentin pääasiallinen työ on avustaa asiakasyrityksiä erilaisissa rutiinitehtävissä. Erityisesti tiimit, projektiryhmät ja yrityksen johtohenkilöt hyötyvät virtuaaliassistentin käytöstä delegoimalla ydinosaamisen ulkopuolisia tehtäviä pois ja vapauttavat siten itselleen enemmän aikaa omaan ydinosaamiseen.

Lue lisää


Käytäthän näitä sovelluksia työssäsi?

Työskentelit sitten yksin tai tiimissä, seuraavia sovelluksia käyttämällä tehostat mukavasti elämääsi! Kun totut käyttämään niitä, tiedonvälitys sekä TODO-listat pysyvät aina saatavillasi. Unohtelet asioita vähemmän ja kykenet sisäistämään ja hyödyntämään tietoa nopeammin.

Laajenna kapasiteettiasi käyttämällä seuraavia sovelluksia!

Lue lisää


Olethan tehokas etkä kiireinen?

Kiire on iänikuinen ongelma. Työelämän kiireet siirtyvät nykypäivänä myös vapaa-ajalle, koska tunteja ei ole usein yksinkertaisesti tarpeeksi päivässä.

Kiireen voi kuitenkin voittaa oppimalla olemaan tehokas ja tekemällä asioita suoraviivaisemmin.

Lue lisää