Digitalisaatio on pk-yrityksille suuri mahdollisuus

Yritysten digitalisoituminen on alkanut. Digitalisaatio on läsnä kaikkialla ja se vaikuttaa erityisesti yritysten liiketoimintamalleihin, prosesseihin ja jopa työkulttuuriin. Myös kaikkien toimialojen asiakkaiden odotukset palveluiden ja tuotteiden saatavuudesta ja käytettävyydestä ovat muuttuneet digitalisaation myötä. Asiakkaat odottavat yhä helpompaa, nopeampaa ja selkeämpää asiointia yrityksen kanssa. Selviääkö yrityksesi digitalisaation murroksesta?

digitalisaatio

Mitä digitalisaatiolla tarkoitetaan?

Digitalisaatiolla tarkoitetaan sitä, kuinka yritykset ja organisaatiot voivat tehostaa prosessejaan informaatioteknologian avulla. Digitalisaatioon liittyy myös pyrkimys parantaa asiakaskokemusta sekä tarjottavien palveluiden ja tuotteiden saatavuutta ja käytettävyyttä. Aidosti digitalisoitunut yritys on sitä myös sisältä päin – yrityksen sisäiset prosessit kuten viestintä ja työntekijöiden toiminta tulisi olla suunniteltu samalla ideologialla. Esimerkiksi yrityksen sisäinen sosiaalinen media tai pilvipalvelu voi ratkaista viestintään liittyviä ongelmia intranetin suunnittelussa.

Kuluttajainnovaatioista syntyi yritysratkaisuja

Voisi jopa väittää, että kuluttajat ovat Applen ja Amazonin kaltaisten toimijoiden takia hemmoteltu pilalle ja samanlaista käyttäjäystävällisyyttä sekä vaivattomuutta on alettu vaatia jokaisella toimialalla. Yrityksille on muodostunut painetta luoda mobiiliystävällisiä sovelluksia, tarjota 24-tuntista virtuaalista asiakaspalvelua tai uudistaa vanhoja toimintamalleja digitalisaation normeihin sopivaksi. Lisäksi yrityksen sisällä henkilöstökin toivoo, että uusimmat tekniikan ja Internetin ihmeet saadaan valjastettua hyötykäyttöön jokapäiväisessä työelämässä.

Digitaalisen murroksen lieveilmiöt kuten tietojärjestelmien vieminen pilveen, mobiiliystävällisten verkkosovellusten tarjoaminen, kuluttajien sijaintitietojen hyödyntäminen markkinoinnissa, virtuaalisen asiakaspalvelun tarjoaminen sekä sosiaalisen median integrointi tuotekehitystä varten ovat vain murto-osa niistä uusista mahdollisuuksista, joita digitalisaatio yrityksissä on luonut. Tuotteiden ja palveluiden myyminen Internetissä jatkaa kasvuaan ja asiakkaiden verkkokäyttäytyminen kaikilla toimialoilla on noussut uudelle tasolle mobiililaitteiden ansiosta. Kuluttajille suunnatut lukemattomat digitaaliset palvelut ja niiden suosio ovat kehittäneet ihmisten tietotekniset perustaidot erinomaisiksi. Tämän lähtökohtaisuuden huomaa jokaisessa työpaikassa, missä etenkin nuorempi henkilökunta nurisee vanhoista tönköistä käyttöliittymistä ja vertaa niitä oman puhelimensa näppäriin sovelluksiin. He kyselevät: ”miksi tätä asiaa ei voisi hoitaa niin kätevästi, kuin tässä minun älypuhelimessani?”

Hyvä kysymys, miksi ei voisi? Isomman yrityksen prosessien ja järjestelmien uudistaminen voi olla hidasta, kallista ja vaivalloista. Se on kuitenkin välttämätöntä pitkässä juoksussa, jotta pysytään kilpailukykyisinä. Pienille ja keskisuurille yrityksille samanlaiset uudistukset ovat kevyempiä ja siksi digitalisaatio on niille suuri mahdollisuus uudistaa toimintaa ja hyödyntää uusimpia käytäntöjä.

Digitalisaatio tarjoaa yrityksille kasvuvipua

Yrityksen digitalisoituminen tarjoaa huikeita kasvun mahdollisuuksia ja kustannussäästöjä. Esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin sovellukset ovat viime vuosina kehittyneet suunnattomasti ja niiden kustannukset ovat tippuneet. Uudet kevyet mobiiliystävälliset pilvipalveluina toimivat myynnin ja markkinoinnin sovellukset tehostavat myyntiä ja asiakashallintaa. Ne voivat käytännössä syrjäyttää vanhat CRM-järjestelmät ja Excelin käytön. Monet vanhat CRM-sovellukset ovat hyvin kalliita ratkaisuja ja niiden hinnoista on neuvoteltu vuosia sitten. Uusiin ratkaisuihin tutustumalla voi löytyä merkittäviä kustannussäästöjä.

Myös asiakasryhmien havainnointi ja tarkempi segmentointi on syytä päivittää ajantasalle. Tätä voi tukea nettisivujen kävijöiden seurantatyökalujen avulla. Web-analytiikkaan löytyy ketteriä ratkaisuja sekä myös konsultointipalveluja, jotka auttavat kerätyn datan hyödyntämisessä ja analyyttisten työkalujen päivittämisessä. Nettisivun liikenteen tarkempi analysointi voi tuoda uusia käsityksiä kiinnostuneista asiakasryhmistä.

Melkein kaikki uudet yrityssovellukset ovat suunniteltu liikkuvaan työhön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne ovat mobiiliystävällisiä ja tietopankkia ei ole tallennettu yhdelle kovalevylle vaan siihen pääsee käsiksi kaikkialta. Vaikka asia on yksinkertainen, se on hyvä aina ottaa huomioon henkilöstön toiminnan suunnittelussa. Uudet sovellukset ja työkalut tarjoavat etätyön mahdollisuuksia ja ennen kaikkea joustavuutta ja viihtyvyyttä työntekijöiden ja työnantajien välille.